Földes Imre

Földes Imre publikációi

 

Zenetörténeti Antológia

Bevezetés a Zenetörténeti Antológia elé

 

1960-ban kezdtem zenetörténetet tanítani. Először a Zugligeti úton, az Iparművészeti Főiskolán (ma Moholy-Nagy Művészeti Egyetem), 1961-től a Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetében, más néven Szaktanárképzőben, a Semmelweis utcában, majd a 70-es évek elejétől a Zeneművészeti Főiskolán is (ma Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem). Az első pillanattól kezdve az a szándék vezetett, hogy a tárgy ölelje föl az egyetemes zenetörténetet, a kezdet kezdetétől napjaink zenéjéig. Máig nem tudtam megköszönni azoknak az intézményeknek a segítségét, amelyek nélkül nem tudtam volna elindulni. A Néprajzi Múzeum, a Magyar Tudományos Akadémia rendelkezett olyan Európán kívüli zenei anyaggal, ami sehol máshol nem volt elérhető. Magam bújtam a katalógusokat, rendeltem, ahol pedig megfordultam, vettem egyre nagyobb számban felvételeket, CD-ket, bizonyos értelemben teljességre törekedve. Nem magamnak gyűjtöttem. Az évek, évtizedek alatt összeállt egy (végső változatában 56 órás) gyűjtemény, amelyet valamennyi hallgatóm rendelkezésére bocsátottam. Aki a Tanárképző könyvtárába üres kazettát hozott, megkapta a felvételek másolatát — minden ellenszolgáltatás nélkül. (Köszönet illeti a hajdani könyvtár munkatársait a félévenkénti temérdek munkáért!) Sok ezren jutottak hozzá. Alig-alig fordult elő, aki nem igényelte ezt a segítséget, ti. e nélkül vizsgázni aligha lehetett. Az anyag, ha nem is bővült, de kisebb-nagyobb mértékben évről évre változott. A kevésbé jó minőségű felvételt, a kevésbé jó interpretációt igyekeztem mindig jobbra cserélni, azonban szembe kellett néznem olyan „akadályokkal”, amelyekkel meg kellett küzdenem. A kazettákra ugyanis oldalanként maximum félórányi felvétel fért!

 

A zenei anyag mellé mindenki tartalomjegyzéket kapott adatokkal, a felvételek előadóinak nevével, szövegfordításokkal, irodalomjegyzékkel kiegészítve.

 

Persze, ha most kezdeném a tanítást, nem CD-kre alapoznám a gyűjteményt. Látvány-sorozatot adnék a hallgatóim kezébe.

 

Forgassa ezt a Zenetörténeti Antológiát, aki a zenetörténet forrására, a zenére kíváncsi!

 


Első évfolyam

 

I. A zene születése. Természeti népek zenéje, népek népzenéje

II. Ókori kultúrák, ázsiai műzenekultúrák és vonatkozásaik

III. A keleti és nyugati kereszténység egyszólamú liturgikus zenéje (ókereszténykor, középkor) és vonatkozásai. A gregorián ének

IV. Arab zene. Az iszlám zenéje és vonatkozásai

V. A középkor vándorzenészeinek művészete és a lovagi líra. Trubadúrok, trouvèrek, Minnesängerek

VI. Az európai többszólamúság születése. A párizsi Notre-Dame-iskola. Ars Antiqua

VII. A 14. század zenéje. Ars Nova Franciaországban; a trecento zenéje Itáliában; a 14–15. század fordulója: Solage, Ciconia

VIII. A reneszánsz zenéje (15–16. század)

IX. A barokk zene (1580/1600 k. – 1730/1750 k.)

 

Tartalomjegyzék (1,4 MB pdf, 153 oldal, módosítva: 2019. 09. 21.)

Hangzóanyagok (268 MB zip, tartalma 144 db mp3 fájl)     I–III. fejezet

Hangzóanyagok (218 MB zip, tartalma 94 db mp3 fájl)       IV–VIII. fejezet

Hangzóanyagok (473 MB zip, tartalma 167 db mp3 fájl)     IX. fejezet

 


Második évfolyam

 

IX. A barokk zene — folytatás

X. A klasszicizmus

XI. A romantika kora

 

Tartalomjegyzék 1 (0,7 MB pdf, 79 oldal, módosítva: 2019. 09. 21.)

Tartalomjegyzék 2 (1,3 MB pdf, 108 oldal, módosítva: 2019. 09. 21.)

Hangzóanyagok (271 MB zip, tartalma 96 db mp3 fájl)     IX. fejezet — folytatás (J. S. Bach)

Hangzóanyagok (468 MB zip, tartalma 110 db mp3 fájl)     X. fejezet (Stamitz → Beethoven)

Hangzóanyagok (432 MB zip, tartalma 125 db mp3 fájl)     XI. fejezet (Schubert → Erkel)

 


Harmadik évfolyam

 

XI. A romantika kora — folytatás

XII. A 19–20. század fordulójának zenéje (kb. az 1. világháború végéig)

XIII. A 20. század zenéje kb. az 1. világháború végétől a 90-es évekig

 

Tartalomjegyzék (2,4 MB pdf, 221 oldal, módosítva: 2019. 12. 01.)

Hangzóanyagok (350 MB zip, tartalma 86 db mp3 fájl)     XI. (folytatás) – XII. fejezet (Brahms → Ravel)

Hangzóanyagok (347 MB zip, tartalma 80 db mp3 fájl)     XII. fejezet (Puccini → Britten)

Hangzóanyagok (445 MB zip, tartalma 123 db mp3 fájl)     XII. (Schönberg ) – XIII. fejezet

 

 

Figyelem: mindhárom évfolyam minden hangzóanyagában jelentős változások történtek 2020. március elején, ezért javasoljuk azok újraletöltését.

 

 


©2023 Földes Imre
  
Szerkesztés, szöveggondozás: Jakab Géza   —   Webmester: Kenéz László
  
A foldesimre.hu honlap semmiféle sütit (cookie) nem használ,
személyes adatot sem marketing, sem analitikai célból nem gyűjt.